چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | Wednesday 12 June 2024

جانشين فرمانده کل سپاه گفت: اجازه نمی‌دهند كه سياست امنيت پايدار جمهوری اسلامی ايران كه مبتنی بر اعتماد متقابل بين همه كشورهاي مسلمان است شكل بگيرد، آنها با توسعه دامنه ايران هراسی سعی می‌كنند كه يك قطب‌بندی امنيتی و سياسی در منطقه انجام بدهند

جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است از توسعه دامنه خشونت جنگ و ناامنی و بحران كه در نهايت فاصله آن فقر، عقب‌ماندگی و آوارگی كشورها و ملت‌های مسلمان است، جلوگيری كند.

به گزارش انارما،”سردار سرتیپ حسین سلامی” درباره امنيت پايدار در منطقه و نقش ايران اظهار داشت: ايران عامل امنيت پايدار برای كل منطقه است و تلاش جمهوری اسلامی همواره بر اين بوده كه از توسعه دامنه خشونت جنگ و ناامنی و بحران كه در نهايت فاصله آن فقر، عقب‌ماندگی و آوارگی كشورها و ملت‌های مسلمان است جلوگيری كند.

وی افزود: جمهوري اسلامی ايران تلاش‌های فراوانی در سطوح مختلف ديپلماتيک و سياسی انجام داده  است، نيروهايی كه در تلاش برای برهم زدن امنيت در منطقه هستند عموما نيروهای فرامنطقه‌ای هستند كه با فعال كردن انرژی‌های نيابتی در منطقه بحران را در مناطق مختلف سرزمين‌های اسلامی دامن می‌زنند.

جانشين فرمانده کل سپاه گفت: اجازه نمی‌دهند كه سياست امنيت پايدار جمهوری اسلامی ايران كه مبتنی بر اعتماد متقابل بين همه كشورهاي مسلمان است شكل بگيرد، آنها با توسعه دامنه ايران هراسی سعی می‌كنند كه يك قطب‌بندی امنيتی و سياسی در منطقه انجام بدهند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ايران و دولت‌هايی كه به نوعی با جمهوری اسلامی ايران دوست و متحد هستند را در يك سو و كشورهای متحد، مرتجع و دست‌نشانده آمريكا را در سويی ديگر قرار بدهند تا از اين پديده ايران‌هراسی، يك شكاف سياسی و امنيتی ايجاد كنند و اجازه ندهند كه تعادل و ثبات سياسی بر اساس تعامل و هم‌زيستی مسالمت‌آميز كشورها شكل بگيرد.

سردار سلامی اظهار کرد: آنها تلاش می‌كنند درگيري‌های طايفه‌ای و فرقه‌ای به خصوص احساسات شيعه و سنی را نسبت به هم تحريك كنند كه اين نيازمند هوشياری علما و مسئولان و دست‌اندركاران كشورهای اسلامی است كه اسير چنين توطئه‌هايی نشوند.

وی گفت: ايران براي محيط امنيت داخلی خود يك امنيت پايدار را تعريف كرد، اين امنيت پايدار متك‍ی بر تركيب مشاركت مردمي در امنيت، ابعاد اطلاعاتی، انتظامی، امنيتي و همين‌طور نيروهای مسلح و نهادهاي اطلاعاتی و امنيتی است، به شكلی كه ما امنيت را يک مفهوم توضيع شده و ساختارها و زير ساختارها و ساز و كارهای امنيت را در درون پيكره اجتماعی توضيح كرديم.

وی افزود: مردم را با استفاده از بسيج با امنيت گره زديم، مرزها را كاملا از طريق حفاظت‌های الكترونيكی، فيزيكی و هم از طريق استقرار و گسترش نيروها و هم از طريق مسلح كردن مردمانی كه در مناطق مرزي زندگی می‌كنند، مستعد كرديم. در عمق هم با استفاده از اشراف اطلاعاتی و ايجاد ساز و كارهايی برای پاسخ‌های زمانی بسيار كوتاه و مناسب توانستيم به هر پديده‌ای اين ساز و كار را بر اساس تجربياتی كه از سال‌های گذشته به دست آورديم ايجاد كنيم.

جانشين فرمانده کل سپاه در پاسخ به اين سوال که بعضی از كشورهای عربی و غربی به دنبال اين هستند كه بيداری اسلامی را در منطقه سركوب كنند يا اهداف ديگری را دنبال می‌کنند؟ گفت: استرات‍ژی غربی‌ها به خصوص آمريكايی‌ها از ابتدا حقيقت يک پيش‌دستی در تغيير چهره سياسی منطقه خاورميانه، غرب آسيا و جهان اسلام بوده است، قبل از آنکه سيستم‌های بهار عربی فرا برسد و تحولات سياسی از طريق آگاهی توده‌های اجتماعی اتفاق بيافتد، امريكايی‌ها قصد داشتند تا اين تحولات را از راس حكومت‌ها انجام بدهند ولی چون حكومت‌ها نمی‌توانستند پذيرای چنين وضعي باشند، در واقع چشم هايشان را بر روی محيط بسته بودند و در نهايت دچار يك غافلگيری شدند.

سردار سلامی اظهار داشت: آمريكايی‌ها و غربی‌ها به دنبال معكوس‌سازی روند بيداري اسلامی هستند، به دنبال اين هستند تا در نقاطی كه بيداری اسلامی در جريان است مديريت مهار اعمال كنند و در جايی كه اين اتفاق افتاده بتوانند روندها را معكوس كنند مانند مصر، ليبی و تونس.

وی افزود: در نقاط ديگری هم تلاش می‌كنند كه پاتک‌های خودشان را نسبت به بيداری اسلامی در محيط‌های ديگری مثل سوريه اجرا كنند و اين‌ها افق‌های حركت آن‌ها در منطقه را نشان می‌دهد ولی در عين حال نيروهای آگاه و جريانات آگاه بيداری اسلامی هم‌چنان به مبارزاتشان برای دستيابی به هدف نهايی ادامه می‌دهند و اين درگيری‌ها سيمای امروز منطقه جهان اسلام و غرب آسيا را شكل می‌دهد.

سردار سلامی در پاسخ به اين سوال که با توجه به اين‌که هفته دفاع مقدس نزديك است سپاه چه دستاورد و اقداماتی را انجام داده است، گفت: در هفته دفاع مقدس بخشی از توانمندی‌های دفاعی، توانمندي‌هايی كه قبلا داشتيم و توانمندي‌هايی نوين را به محضر ملت شريف ايران نمايش خواهيم داد و از نزديك با دستاوردهای نوين دفاعی كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول 1 سال گذشته به آن رسيده است، آشنل خواهيم شد.

منبع:باشگاه خبرنگاران

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی