دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ | Monday 25 September 2023

خصوص روز قدس اظهار داشتند روز قدس متعلق به اسلام و همه مسلمين است و همه مسلمين تكليف مي دانند و احساس ميكنند كه ارادت خود را به قدس عزيز اعلام و نشان روز قدس نشان قدرت اسلام است

در مراسم با شكوه راهپيمايي روز جهاني قدس در شهرستان انازر خبرنگار انارما با تني از راهپيمايان گفتگويي انجام داده است مي خوانيد:

9

 

حجت الاسلام حسيني نوه:در خصوص روز جهاني قدس گفت روز قدس روز دفاع از مردم مظلوم فلسطين و اعتراض به استكبار جهاني است و روزي فرا خواهد رسيد كه شاهد نابودي اسرائيل باشيم .

نامبرده در خصوص تحريم هاي جديد در آستانه دولت يازدهم گفت:همواره استكبار جهاني بويژه امريكا از اول انقلاب دشمني خود را ثابت كرده است واين تحريم ها جديد بيانگر اين است كه استكبار همواره دشمن نظام اسلامي انقلاب و ملت ايران هستند و دولتمردان و دولت جديد نيز هيچگاه دست از مقاومت نخواهد كشيد و برنامه هاي دشمن را خنثي خواهند نمود.

آقاي گرجي مسئول جهاد كشاورزي در اين گفتگو گفت:روز قدس روز حمايت از مظلومين جهان است و با تمام قوا مبارزه ميكنيم و از اين مظلوميتها حمايت ميكنيم.

وي در مسله تحريم هاي دشمن دراستانه آغاز دولت روحاني گفت:اين ماهيت استكباري جهان غرب است  وهيچگاه اين ماهيت و دشمني خود را با ايران از دست نخواهد داد و جناح خاصي نيز مدنظر نيست انها دشمن هستند و مي خواهند جلوي پيشرفت را بگيرند.

نامبرده افزود با برنامه ريزي ،پشتكار و وحدت اين حركت دشمن را به فرصت تبديل خواهيم كرد و روزي فرا خواهد رسيد كه هيچگونه وابستگي به انها نخواهيم داشت.

آقاي رضاپور نيز در خصوص روز قدس اظهار داشتند روز قدس متعلق به اسلام و همه مسلمين است و همه مسلمين تكليف مي دانند و احساس ميكنند كه ارادت خود را به قدس عزيز اعلام و نشان روز قدس نشان قدرت اسلام است.

يكي ديگر از راهپيمايان آقاي جعفري در خصوص روز قدس گفت روز قدس روز وحدت و يكپارچگي مسلمين در مقابل استكبار و است.

وي گفت در رابطه با تحريم هاي دشمن در آغاز دولت يازدهم با تحريم ها قصد دارند كه دولت به انها سازش نمايد اما دولت يازدهم به مانند ديگر دولت ها و مردم استوار در مقابل دشمن ايستاده و هيچگونه سازشي نخواهند كرد.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

بازدید معاون رئیس جمهور از طرح مسکن ملی در انار

سیدمحمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس به همراه معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان از پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن ‌ و اراضی الحاق شده به محدوده شهر انار بازدید کردند. ...

یادداشت های خصوصی