چهارشنبه ۲ فروردین ۱۴۰۲ | Wednesday 22 March 2023

خصوص روز قدس اظهار داشتند روز قدس متعلق به اسلام و همه مسلمين است و همه مسلمين تكليف مي دانند و احساس ميكنند كه ارادت خود را به قدس عزيز اعلام و نشان روز قدس نشان قدرت اسلام است

در مراسم با شكوه راهپيمايي روز جهاني قدس در شهرستان انازر خبرنگار انارما با تني از راهپيمايان گفتگويي انجام داده است مي خوانيد:

9

 

حجت الاسلام حسيني نوه:در خصوص روز جهاني قدس گفت روز قدس روز دفاع از مردم مظلوم فلسطين و اعتراض به استكبار جهاني است و روزي فرا خواهد رسيد كه شاهد نابودي اسرائيل باشيم .

نامبرده در خصوص تحريم هاي جديد در آستانه دولت يازدهم گفت:همواره استكبار جهاني بويژه امريكا از اول انقلاب دشمني خود را ثابت كرده است واين تحريم ها جديد بيانگر اين است كه استكبار همواره دشمن نظام اسلامي انقلاب و ملت ايران هستند و دولتمردان و دولت جديد نيز هيچگاه دست از مقاومت نخواهد كشيد و برنامه هاي دشمن را خنثي خواهند نمود.

آقاي گرجي مسئول جهاد كشاورزي در اين گفتگو گفت:روز قدس روز حمايت از مظلومين جهان است و با تمام قوا مبارزه ميكنيم و از اين مظلوميتها حمايت ميكنيم.

وي در مسله تحريم هاي دشمن دراستانه آغاز دولت روحاني گفت:اين ماهيت استكباري جهان غرب است  وهيچگاه اين ماهيت و دشمني خود را با ايران از دست نخواهد داد و جناح خاصي نيز مدنظر نيست انها دشمن هستند و مي خواهند جلوي پيشرفت را بگيرند.

نامبرده افزود با برنامه ريزي ،پشتكار و وحدت اين حركت دشمن را به فرصت تبديل خواهيم كرد و روزي فرا خواهد رسيد كه هيچگونه وابستگي به انها نخواهيم داشت.

آقاي رضاپور نيز در خصوص روز قدس اظهار داشتند روز قدس متعلق به اسلام و همه مسلمين است و همه مسلمين تكليف مي دانند و احساس ميكنند كه ارادت خود را به قدس عزيز اعلام و نشان روز قدس نشان قدرت اسلام است.

يكي ديگر از راهپيمايان آقاي جعفري در خصوص روز قدس گفت روز قدس روز وحدت و يكپارچگي مسلمين در مقابل استكبار و است.

وي گفت در رابطه با تحريم هاي دشمن در آغاز دولت يازدهم با تحريم ها قصد دارند كه دولت به انها سازش نمايد اما دولت يازدهم به مانند ديگر دولت ها و مردم استوار در مقابل دشمن ايستاده و هيچگونه سازشي نخواهند كرد.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

تصاویری از نمایشگاه طراحی و نقاشی چهره شهدا در انار

دومین نمایشگاه طراحی و نقاشی چهره شهدا  به صورت زنده، ویژه شهید حاج قاسم سلیمانی ، شهدای مدافع حرم و امنیت سال ۱۴۰۱ به همت کانون بسیج هنرمندان شهرستان انار به کار خود پایان داد. ...

یادداشت های خصوصی