سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ | Tuesday 28 May 2024

اقوام و ملل مختلفی در طول سالیان و گذشت زمان به سرزمین پارس و ایران حمله کردند. برای مدتی کم یا زیاد حکومت را از دست آریا نژادها و پارس ها گرفتند، اما هرگز نتوانستند نام پارس و خلیج فارس را عوض یا تغیر دهند

بیش از ۲۰۰۰ سال قبل به عبارتی بیست قرن پیش از این آریا نژادهایی به نام پارس ها در کرانه خلیج “فارس”سکنی گزیدند و از آن پس محل زندگی آنان به نام پارس مرسوم گردید.

خلیجی که به وسیله پارسیان با دنیا آمد و شد و مراوده داشتند و در اطراف آن شهرها و آبادی های خود را احداث کردند به خلیج فارس معروف و نام گذاری شد. به مرور زمان گروه های دیگر آریایی به کانون پارس ها پیوستند و امپراتوری و یا شاهنشاهی بزرگی به وجود آوردند که مجموع آن را شاهنشاهی ایران نامیدند.

اقوام و ملل مختلفی در طول سالیان و گذشت زمان به سرزمین پارس و ایران حمله کردند. برای مدتی کم یا زیاد حکومت را از دست آریا نژادها و پارس ها گرفتند، اما هرگز نتوانستند نام پارس و خلیج فارس را عوض یا تغیر دهند.

در تاریک ترین دوره استیلای بیگانگان بر این مرز و بوم، خلیج فارس همیشه ماندگار و هرگز اسم پارس و خلیج پارس عوض نشد.

در زمان داریوش هخامنشی پادشاه ایران در خلیج فارس اقدام به تشکیل ناوگان جنگی و تجارتی شد، این کشتی ها به وسیله فنیقی ها ساخته شد و سپس به فرمان داریوش ترعه ای {کانال}بین رودخانه نیل و انتهای دریای احمر حفر شد تا از این کانال بتوانند به خلیج فارس تردد نمایند. در حالی که این امر برای اولین مرتبه در دنیای آن روز انجام شد.

با حفر این کانال تمام ساحل و جزایر خلیج فارس تحت اختیار دولت ایران بود و ناخدایان ایرانی با کشتی های خود و پشتوانه دولت مقتدر ایران که همه دول بزرگ دنیای قدیم را منکوب کرده بود به دریانوردی و تجارت مشغول بودند و با ممالک و کشورهای دور و نزدیک، شبه قاره هند و آفریقا به رفت و آمد پرداختند.

پس از سقوط و انقراض سلسله هخامنشی و سپس استقرار اشکانیان، تسلط مجدد و مطلق ایران بر سواحل و جزایر خلیج فارس که به واسطه حمله اسکندر مقدونی دچار ضعف و افول شده بود بر قرار گردید و از اسناد و مدارک به دست آمده از آن زمان مشخص گردیده که اشکانیان هم بر سواحل شمالی و هم بر سواحل جنوبی خلیج فارس فرمان روایی می کرده اند.

از جمله این اسناد سفرنامه دریانورد یونانی است که حدود ۸۰ سال قبل از میلاد مسیح سفری به بحر احمر و قسمتی از سواحل آفریقا، هند و خلیج فارس داشته، وی از جمله تصرفات و ایالات ایران سواحل جنوب خلیج فارس و عمان فعلی را ذکر می نماید.

هوشنگ حمزه نژاد

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی