چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ | Wednesday 29 May 2024

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
 Picture-149
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو مشخصات خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ ۱۳٫۴۰۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی مشخصات خودرو
۲۰٫۶۲۰٫۰۰۰ ۲۳٫۸۰۰٫۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۶٫۹۰۰٫۰۰۰ LX سمند
۲۶٫۷۰۵٫۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰          MUX سمند سورن
۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی MUX سمند سورن
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ ELX سمند سورن
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ با رینگ معمولی ELX سمند سورن
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن مشخصات خودرو
۲۴٫۲۸۰٫۰۰۰ ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF۷ سمند مشخصات خودرو
۲۴٫۵۳۰٫۰۰۰ ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ مالتی پلکس EF۷ سمند
۲۷٫۹۸۰٫۰۰۰ با داشبورد جدید یورو ۴ EF۷ سمند
۲۷٫۶۹۰٫۰۰۰ ۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰  دوگانه سوز EF۷ سمند
۲۹٫۳۹۵٫۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF۷ سمند
سمند سریر مشخصات خودرو
۲۵٫۱۸۵٫۰۰۰ ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ GLX ۴۰۵ پژو
GLX ۴۰۵ . TU۵ پژو
GLX ۴۰۵ . XUM پژو
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ ۲۸٫۱۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶٫۱۱۵٫۰۰۰ ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU۵ پژو مشخصات خودرو
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ ۲۵٫۲۰۰٫۰۰۰ با استاندارد یورو ۲ SLX پژو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱٫۲۸۵٫۰۰۰ ۳۵٫۲۰۰٫۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۹٫۹۷۰٫۰۰۰ ۳۳٫۲۰۰٫۰۰۰ پژو پارس سال مشخصات خودرو
پژو پارس سال سفارشی
۳۳٫۶۰۵٫۰۰۰ ۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ LX TU۵ پژو پارس
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ELX پژو پارس مشخصات خودرو
۴۳٫۱۰۰٫۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ TU۵ پژو پارس سال / اتوماتیک مشخصات خودرو
EF۷ پژو پارس سال / موتور
EF۷ پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۴٫۴۹۲٫۰۰۰ ۳۶٫۴۰۰٫۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ مشخصات خودرو
۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ V۲۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V۱۰ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ V۹ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
۳۴٫۹۹۷٫۰۰۰ ۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ V۸ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V۶ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V۴ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ V۲ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ مشخصات خودرو
V۱ پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۲۰۷ دنده ای مشخصات خودرو
۲۹٫۵۷۵٫۰۰۰ ۳۱٫۴۰۰٫۰۰۰  ۱٫۶ رانا مشخصات خودرو
رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ E۱ تندر مشخصات خودرو
E۱ تندر اتوماتیک
E۱ تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۷٫۵۰۰٫۰۰۰ E۲ تندر مشخصات خودرو
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ E۲ تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷٫۰۳۶٫۰۰۰ ۴۷٫۸۰۰٫۰۰۰        با دو ایربگ E۲ تندر اتوماتیک
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن مشخصات خودرو
۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ مشخصات خودرو
۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ مشخصات خودرو
۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸٫۶۰۳٫۰۰۰ ۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول مشخصات خودرو
۱۳۹٫۱۵۶٫۶۵۰ ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۲ مشخصات خودرو سایپا
۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۲
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۲
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۲
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۲
۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۴۱ مشخصات خودرو
LE پراید ۱۴۱
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ ۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۴۱
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۴۱
۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ SE پراید ۱۱۱
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۱۱ مشخصات خودرو
۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۱۱
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۱۱
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۱۱
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ SE پراید ۱۳۱
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ ۱۵٫۱۵۰٫۰۰۰ SL پراید ۱۳۱ مشخصات خودرو
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰  پایه گازسوز SL پراید ۱۳۱
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ SX پراید ۱۳۱
۱۵٫۶۵۰٫۰۰۰ LE پراید ۱۳۱
۱۶٫۷۷۴٫۰۰۰ ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز LE پراید ۱۳۱
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ EX پراید ۱۳۱
۱۷٫۲۶۷٫۰۰۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰   پایه گازسوز EX پراید ۱۳۱
SL تیبا
۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹٫۴۹۰٫۰۰۰ ۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ SX تیبا یورو ۴ مشخصات خودرو
۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹ مشخصات خودرو
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰   ۲۰۱۱ جدید C۵ مشخصات خودرو
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ مشخصات خودرو پارس خودرو
۱۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول مشخصات خودرو
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی مشخصات خودرو
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۷۴٫۴۰۰٫۰۰۰ ۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول مشخصات خودرو
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
۶۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول مشخصات خودرو
توقف تولید ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۲
۳۷.۸۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E۲ مشخصات خودرو
۳۶.۸۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E۲ مشخصات خودرو
۳۵.۴۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E۲
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E۱
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E۱ مشخصات خودرو
۹۳.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک مشخصات خودرو کرمان خودرو
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی مشخصات خودرو
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۵۲۰ آی
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ لیفان ۶۲۰ مشخصات خودرو
۴۳٫۹۰۰٫۰۰۰ ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ مشخصات خودرو
۳۵٫۹۹۰٫۰۰۰ ۳۳٫۸۰۰٫۰۰۰ جک توجوی هاچ بک مشخصات خودرو
۳۷٫۵۶۰٫۰۰۰ ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ جک توجوی صندوقدار مشخصات خودرو
۵۱٫۸۲۰٫۰۰۰ ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ J۵ جک مشخصات خودرو
۶۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ X۶۰ مشخصات خودرو
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ لوبو مشخصات خودرو
۱۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار مشخصات خودرو
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک مشخصات خودرو
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ مشخصات خودرو
۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مزدا ۲ فول مشخصات خودرو
۲۸٫۹۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک / B۵۰ فاو مشخصات خودرو
۶۸٫۸۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۷٫۳۰۰٫۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
۲۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ کامیون ایسوزو ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW ۴۲۰ کشنده دو محور
۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ MVM ۱۱۰ /سه سیلندر مشخصات خودرو مدیران خودرو
۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ MVM ۱۱۰/ چهار سیلندر مشخصات خودرو
۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ MVM ۱۱۰/ چهارسیلندر اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ آپشن دار / MVM ۵۳۰
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹.۵۰۰.۰۰۰  MVM ۵۳۰ مشخصات خودرو
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ هاچ بک / MVM ۳۱۵ مشخصات خودرو
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۸.۳۰۰.۰۰۰ صندوقدار / MVM ۳۱۵
چری ویانا
۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۱٫۸۰۰٫۰۰۰ X۳۳ _ تیگو مشخصات خودرو
۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی مشخصات خودرو
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
Luxury – ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک مشخصات خودرو
۴۶٫۵۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک مشخصات خودرو
پروتون ویرا
۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مشخصات خودرو مرتب خودرو
۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ مشخصات خودرو
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ وینگل ۳ دو کابین دیار خودرو
وینگل ۳ تک کابین
۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ وینگل ۵ دو کابین مشخصات خودرو
به زودی وینگل ۵ تک کابین
به زودی M۴ هاوال
به زودی H۶ هاوال مشخصات خودرو
توقف تولید وانت

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی