چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ | Wednesday 12 June 2024

ا این اعترافات «حسین» و «مهدی» در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند که در بازجویی ها با اعتراف به جرم خود مدعی شدند پیرزن تنها را با انگیزه سرقت از خانه اش به قتل رسانده اند

پنج پسر جوان زمانی که نقشه سرقت از خانه همسایه را طراحی می کردند نمی دانستند به اتهام قتل هولناکی پای میز محاکمه قرار بگیرند.

635155225194025064

26 شهریور ماه سال گذشته قتل زن تنهایی به ماموران پلیس اطلاع داده شد. در ادامه تیمی از کارآگاهان جنایی همراه بازپرس ویژه قتل در محل جنایت در خیابان شمشیری حاضر شدند.

در بررسی های اولیه مشخص شد مقتول زن سالمندی است که به طرز هولناکی از پا در آمده است.

عامل یا عاملان جنایت پس از بستن دست، پا و دهان مقتول او را خفه کرده بودند. تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا این که بررسی محل جنایت نشان داد پیرزن تنها قربانی سرقت از خانه اش شده است.

با توجه به نحوه ورود سارقان و انجام قتل کارآگاهان احتمال دادند که این جنایت از سوی فردی آشنا طراحی شده است.

با طرح این فرضیه و انجام تحقیقات گسترده تیم جنایی به پسر جوانی که در همسایگی مقتول زندگی می کرد مشکوک شده و او را برای تحقیقات به اداره آگاهی احضار کردند.

پسر جوان در بازجویی های اولیه منکر قتل بود اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: این جنایت از سوی دو تن از دوستانم به نام های «حسین» و «مهدی» انجام شده است.

با این اعترافات «حسین» و «مهدی» در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند که در بازجویی ها با اعتراف به جرم خود مدعی شدند پیرزن تنها را با انگیزه سرقت از خانه اش به قتل رسانده اند.

«حسین» در بازجویی ها گفت: شب حادثه در خانه دوستم دعوت بودیم که او مدعی شد در همسایگی شان یک خانه خالی وجود دارد که در آنجا اسباب و اثاثیه گرانقیمتی دیده می شود. با وسوسه های او ما نقشه سرقت از خانه را طراحی کرده و ساعت سه بامداد از پشت بام وارد خانه شدیم. در حالی که دوستم مدعی بود کسی در خانه حضور ندارد در یکی از اتاقها با پیرزن صاحبخانه روبرو شده و با چسب دست و پا و دهان او را بستیم. پس از قتل نیز شش میلیون تومان پول، عابر بانک و یک انگشتر گرانقیمت را از آنجا سرقت کرده که با کمک دوستانم از حساب مقتول پول برداشت می کردیم.

کارآگاهان پلیس در ادامه دو متهم دیگر را در این پرونده شناسایی کردند که با تکمیل تحقیقات برای «حسین» به اتهام مباشرت در قتل عمدی، برای «مهدی» معاونت در قتل عمدی و همچنین برای دو متهم دیگر به اتهام معاونت در سرقت کیفرخواست صادر شد. متهم ردیف پنجم پرونده نیز به تحصیل عابر بانک متهم شد.

پرونده عاملان این سرقت مرگبار برای محاکمه به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده و عاملان این جنایت به زودی پای میز محاکمه قرار می گیرند.(مهر)

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی