سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | Tuesday 16 April 2024

شعری به مناسبت روز معلم سروده حسین مهرابی، شاعر اناری است که این قطعه شعر را به تمامی فرهنگیان تقدیم کرده است.

شعر زیر به مناسبت روز معلم  سروده حسین مهرابی، شاعر اناری است که این قطعه شعر را به تمامی فرهنگیان تقدیم کرده است.

 

ﺍﯼ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮ ﺟﺒﯿﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ…
ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﻡ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ

ﺗﻮ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﻔﻠﻬﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯼ
ﺗﻮ ﻃﻠﺴﻢ ﺟﻬﻞ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﺴﺘﻪ ﺍﯼ

ﻧﺎﺯﺵ ﻋﻠﻤﻢ ﺯ ﻧﺎﺯ ﺷﺴﺖ ﺗﻮﺳﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎ ﺩﺳﺖ ﺗﻮﺳﺖ

ﭼﻬﺎﺭ ﺣﺮﻑ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ ﺯﯾﺒﺎﯼ ﺗﻮ
ﺟﻠﻮﻩ ﮔﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﭼﻪ ﺧﻮﺵ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺗﻮ

“ﻣﯿﻢ”ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺻﺪ ﭘﯿﺎﻡ
ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻼ‌ﻡ

“ﻋﯿﻦ”ﺁﻥ ﺍﺯ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻋﻠﻢ ﺁﺭﺩ ﺳﺨﻦ
ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺝ ﺟﺎﻥ ﺯ ﺗﻨﮕﺴﺘﺎﻥ ﺗﻦ

“ﻻ‌ﻡ”ﺁﻥ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﻪ ﺭﺍ
ﻟﯿﺲ ﻟﻼ‌ﻧﺴﺎﻥ ﺍﻻ‌ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ

“ﻣﯿﻢ”ﺁﺧﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﺴﺖ
ﻣﺬﻫﺐ مردﺍﻧﻪ ﯼ ﭘﺮﻭﺍﻧﮕﯿﺴﺖ

ﺩﻭ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺍﻧﺪ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﯼ ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ

ﯾﮏ ﭘﺪﺭ ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﯾﮏ ﭘﺪﺭ ﺻﺪ ﺟﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﺪﻫﺪ

ﺣﺎﮐﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﻭﺳﺖ
ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺍﻭﺳﺖ

ﺁﻥ ﺣﮑﯿﻢ ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺯ ﺟﻬﺎﻥ
ﮐﺰ ﻓﺮﻭﻏﺶ ﻧﻮﺭ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻥ

ﺁﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ،ﺁﻥ ﻣﺪﺑﺮ،ﺁﻥ ﻭﺯﯾﺮ
ﻗﺎﺿﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﯽ نظیر

ﺟﻤﻠﻪ،ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻋﻠﻢ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ
ﺗﺎ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺯ ﻋﻠﻢ ﺍﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ

ﭘﺲ ﺭﻩ ﺗﻮ ﺭﺍﻩ ﺁﻥ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﺍﺳﺖ
ﻗﻠﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺭﻫﺒﺮ ﺍﺳﺖ

ﺷﻌﺮ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻭﺻﻒ ﺗﻮ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻮ ﺑﺴﯽ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻭﺻﻒ ﻧﺘﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻡ
ﭘﺲ ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ”ﻭﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ”

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮﺍﺑﯽ

انتهای پیام/

chanal

دیدگاه کاربران

قطره یکشنبه 1 می 2016 - 1:05 ق.ظ

باسلام وبا درود ازمعلم گفتی و از عهد وپیمان و ودود
انکه باصبر وشجاعت لرزه براندام جهل وجاهلی انداخته بود
انکه باهمت والا پروانید غنچه را چون گل زیبا وسرا سر عطر و عود
دود اسپند معلم مرهمی باشد به زخم چشم نادان وحسود
الله واعلم بالصواب …..زندگی اغازگر دید از معلم وکتاب
ادمی اندازه گردد با معلم وحساب ….فلسفه حق بشر نوریست به پهنای شهاب
باورش حکمت و ذکر حق طلای ناب و ناب
تو ببخش خدایا رحمت ونعمت کجا دادم جواب باتشکر وسلام بر عزیزی که راه رفتن وحرکت را به من نشان داد اجرکم عندالله

ایکس جمعه 6 می 2016 - 7:26 ب.ظ

اقای مهرابی خیلی خوب گفتی تشکر

ایکس جمعه 6 می 2016 - 7:26 ب.ظ

مرهبا

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۳در شهرستان انار

برنامه تحویل سال در شهرستان انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی