جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ | Friday 19 April 2024

با توجه به احتمال باقی ماندگی سم در محصول پسته و تاکیدبرعدم استفاده سم مذکور در باغ های پسته ، بایستی کارشناسان از توصیه و کشاورزان از مصرف این سم خودداری نمایند .

با توجه به احتمال باقی ماندگی سم در محصول پسته و تاکیدبرعدم استفاده سم مذکور در باغ های پسته ، بایستی کارشناسان از توصیه و کشاورزان از مصرف این سم خودداری نمایند .

به گزارش انارما ؛ به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، طاهری مدیر حفظ نباتات سازمان گفت: با عنایت به نامه مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک وزارتجهاد کشاورزی ،  مصرف سم کلر پیریفوس (دورسبان) در باغ های پسته استان منع شده است.

وی افزود: با توجه به  احتمال باقی ماندگی سم در محصول پسته و تاکیدبرعدم  استفاده سم مذکور در باغ های پسته ، بایستی کارشناسان از توصیه و کشاورزان از مصرف این سم خودداری نمایند .

کلرپیریفوس

انتهای پیام/

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۳در شهرستان انار

برنامه تحویل سال در شهرستان انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی