یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ | Sunday 26 May 2024

به گزارش انارما ، قيمت ها به شرح جدول زير است:

به گزارش انارما ، قيمت ها به شرح جدول زير است:

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

پراید 132 EX

18,200,000

پراید 132 SE

19,200,000

پراید 132 LE

18,000,000

پراید 132 EX پایه گازسوز

19,800,000

پراید 132 SX

17,600,000

15,082,000

پراید 132 SL

16,700,000

14,591,000

پراید 132 SL پایه گازسوز

19,000,000

پراید 141 EX

17,200,000

پراید 141 SX

16,000,000

14,213,000

پراید 141 SL

13,720,000

پراید 111 SE

19,900,000

پراید 111 EX

19,400,000

پراید 111 LE

18,900,000

پراید 111 SX

18,400,000

15,268,000

پراید 111 SL

17,800,000

14,776,000

پراید SL 131

16,200,000

14,474,000

پراید SL 131 گازسوز

18,500,000

پراید SX 131

17,800,000

14,967,000

پراید SE 131

18,700,000

پراید LE 131

17,600,000

پراید LE 131 گازسوز

19,600,000

16,774,000

پراید EX 131

18,300,000

15,767,000

پراید EX 131 گازسوز

19,200,000

17,267,000

پراید TL 131

17,500,000

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی