چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ | Wednesday 25 November 2020

ما نباید در جای قاضی نشسته و حکم بدهیم. بلکه باید محاکمه دقیق و اصولی فتنه گران باید مد نظر باشد تا همه چیز در محضر دادگاه مورد بررسی و داوری قرار گیرد

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شعارهای حاشیه ای مراسم شانزده آذر، بر ضرورت محاکمه فتنه گران تاکید کرد.

به گزارش انارما، منصور حقیقت پور با اشاره به مواضع مطرح شده در شعارهای دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی در خصوص فتنه گران و زندانیان سیاسی، گ