چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ | Wednesday 29 May 2024

عليزاده رئيس اداره سنجش وارزشيابي سواد آموزان استان ،پيرامون راههاي ارتقا كيفيت از جمله افزايش توانمندي هاي مربيان در زمينه تسلط بر روش هاي تدريس، ومديران مدارس در خصوص نظارت هدفمند

جلسه بهبودكيفيت سواد آموزي شهرستان انار با حضور رئيس اداره سنجش وارزشيابي سواد آموزان استان تشكيل گرديد .
http://cms.medu.ir/3822/3822Docs/news/7-CIMG7822.jpg

نبي زاده كارشناس مسئول سواد آموزي گزارشي از وضعيت سواد آموزي را ارائه نمودند .رضاپور مديريت آموزش وپرورش گفت :براي رسيدن به هدف نهايي سواد آموزي نياز به همكاري تمامي واحدها وارگانهاي دولتي وغيردولتي ونظارت مستمر وپويا مي باشد .

عليزاده رئيس اداره سنجش وارزشيابي سواد آموزان استان ،پيرامون راههاي ارتقا كيفيت از جمله افزايش توانمندي هاي مربيان در زمينه تسلط بر روش هاي تدريس، ومديران مدارس در خصوص نظارت هدفمند بر فعاليت هاي سواد آموزي توضيحاتي را ارائه نمودند سپس از كلاس هاي دوره انتقال شهرستان  توسط  عليزاده رئيس اداره سنجش وارزشيابي سواد آموزان استان و باقري كارشناس دوره هاي سواد آموزي استان بازديد به عمل آمد

منبع،روابط عمومی اموزش و پرورش انار

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی