جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹ | Friday 4 December 2020

ستر سازي مناسب براي جوانان و نوجوانان
ايجاد زمینه گرايش و جذبه محیط های عمومی و خانوادگی
اثر بخش بودن سرمايه گزاري بخش دولتي و خصوصي در احداث اماكن عمومی

انارما،اینکه تبدیل شهرداری از یک نهاد خدماتی به نهادی اجتماعی و فرهنگی یکی از اهداف مهم در زمینه مدیریت صحیح و کارآمد شهری است، شکی نیست در نتیجه شهرداری انار تصمیم به بکارگیری این ایده در برنامه کاری خود گرفته.

1
باتوجه به اینکه اهمیت به جامعه و تلاش در راستاي تقویت سیستم های فرهنگی و اجتماعی شهرانار  از اهداف همیشگی است و با در نظرگیری نقش موثر شهروندان  در اداره جامعه ضرورت نیاز به احداث چنین فضاهایی احساس میشود.

درهمین راستا احتمالا شهرداری انارباایجاد مجموعه دهکده مهتاب اهداف زیر را مد نظر دارد

بستر سازي مناسب براي جوانان و نوجوانان
ايجاد زمینه گرايش و جذبه محیط های عمومی و خانوادگی
اثر بخش بودن سرمايه گزاري بخش دولتي و خصوصي در احداث اماكن عمومی
جلوگيري از آسيبهاي اجتماعی ناشي از غير استاندارد بودن اماكن عمومی و تفریحی

حال با این پیش فرض  ساخت چنین مکانهایی مزایایی دربر دارد که شامل:

.ایجاد و زمینه سازی فرهنگ اجتماعی شدن در بین شهروندان علی  الخصوص جوانان

.پیشتازی شهرداری در ایجاد و توسعه اماکن اجتماعی  و بهره مندی از پشتیبانی بخش خصوصی

.امکان ایجاد فرصت های شغلی
.فضاسازی محیطی امن و سالم برای جوانان و شهروندان

.استفاده از مکان ساخته شده توسط شهرداری و عموم و مشارکت با سایر ارگان ها و کسب در آمد پایدار برای شهرداری

و…..

امید است بتوانیم هموراره درجهت بسترسازی مناسب .توسعه همه جانبه شهرمان کوشا باشیم

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه

تصویر برگزیده

تملک و مرمت درمانگاه سعدی توسط شهرداری انار / وقتی شهرداری جور میراث فرهنگی انار را میکشد

رییس شورای اسلامی شهر عنوان کرد: در سال‌های اخیر موضوع تخریب آثار تاریخی شهر به موضوع مهمی تبدیل شده و دوستداران میراث فرهنگی خواستار تملک و بازسازی این آثارشده اند که تاکنون اقدام قابل قبولی در این ر ...

یادداشت های خصوصی