سه شنبه ۸ خرداد ۱۴۰۳ | Tuesday 28 May 2024

به تازگی “پارچه شلواری نوزاد”در بازارشهرستان زرندعرضه می شودکه نام مقدس الله به شکل ماهرانه ای برروی آن حک شده است که هر شخص با قدری دقت وجود کلمه “الله” بر روی این پارچه را متوجه می شود.

به گزارش انارما، متأسفانه اخیرا پارچه ای در بازار شهرستان زرندبه مشتریان عرضه می شود که کلمه “الله”به طرز ماهرانه ای بر روی آن ها حک شده است.

این پارچه ازجنس تریکوتهران می باشدکه ازبازارعباس آبادتهران خریداری شده ودرحال حاضردربازارزرندتوسط فروشندگان وباقیمت۷۵۰۰تومان به مردم عرضه می شود.

این کلمه انگلیسی”Wide Planبه صورت حرفه ای بر روی این پارچه کار شده است.

الله

این مسئله و مسائلی که در گذشته اتفاق افتاد و هنوز از ذهن هیچ یک از مسلمانان پاک نشده،همه حاکی از تلاش بی وقفه دشمنان اسلام جهت خدشه دارنمودن باورهاو عقاید مسلمانان در سطح جهان به ویژه ایران ونابودی اسلام است.

در اینجا وظیفه عموم مردم،فروشندگان،مسئولین و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان این است که در مقابل چنین امور غیرانسانی و ناپسندانه ای سکوت نکنند و مسئولین هم چاره ای در این باره بیندیشند و همچنین مردم نیز بی تفاوت نسبت به چنین مسائل مهمی نباشند و هنگام تهیه کردن لوازم و پوشاک خود توجه بیشتری نمایند.

متاسفانه قبل ازاین نیزجورابهایی که نام علی ومحمدبرروی ساق آن حک شده ،دراین شهرستان عرضه شده بود.

منبع:بوتیا

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

حکم پرونده سرقت آب در انار صادر شد

حکم پرونده برداشت غیر مجاز از آب شرب در یکی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان انار صادر شد. ...

یادداشت های خصوصی