یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | Sunday 21 July 2024

هیچگونه مشکلی دراین زمینه وجود نداشته وبه نحو شایسته ای تعامل وتفاهم برقراربوده .وی تصریح کردشورا نهاد مردمی است وپل ارتباطی بین شهرداروعموم مردم میباشد

 scan0003

 

 

انارما،حسین جلالیان شهرداراناردرگفتگوبا خبرنگار “انارما”ابتدا درخصوص عملکرد خود از زمانی که مسئولیت شهرداری را عهدار شده گفت:بهترین میزان برای سنجش عملکرد اینجانب قضاوت مردم عزیز انارمیباشد ولی به اختصار باید بگویم در دوبخش درمدت کوتاهی که مسئولیت شهرداری به بنده محول شده انجام گردیده اولین آن ایجاد فضای سبز شامل بلوارشهید مطهری بلوار یادگار امام حاشیه بلوار آیت ا… خامنه ای نهم دی -…… ودومین اقدام دربخش مبلمان شهری بوده است که احداث حاشیه بلوارجمهوری اسلامی وپارک طلایی سبز ازجمله موارد است .

مهندس جلالیان درخصوص تعامل با اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهرانارگفت :هیچگونه مشکلی دراین زمینه وجود نداشته وبه نحو شایسته ای تعامل وتفاهم برقراربوده .وی تصریح کردشورا نهاد مردمی است وپل ارتباطی بین شهرداروعموم مردم میباشد-که دراین راستا رابطه بسیارخوبی وجود داردوتمام تلاش اعضاءشورا وشهرداردر استمرار این رابطه است.

شهردار انار درادامه افزود تاکنون تقریبا 90درصد ازمصوبات شورا ی محترم اسلامی شهرانارتوسط اینجانب وبا همکاری همکاران گرامی وسختکوش شهرداری جامه عمل بخود گرفته ومابقی آن نیز درحال انجام است.

وی درجواب سوال انارما که شهردارانار موافقان ومخالفانی دارد وازدیدگاه وی چگونه است گفت:به تعبیرمرحوم حاج سید احمد خمینی تنها کسانی اشتباه میکنند که کاری نمی کنند.نامبرده بابیانی از شهید مطهری که میگوید قطار تاایستاده است کسی به آن کاری ندارد اما زمانی که حرکت میکند به آن سنگ میزدنند .تاکید کرد طبیعی هرمدیری موافق ومخالفانی داردموافقان ……است که درحق این خادم خود دارندومخالفان هم دلایلی برای مخالفت خود دارند که بایدآن دلایل راشنید .شهردارانارگفت:البته بعضی ازمخالفان منتقدان دلسوزی هستند که حسابشان ازافرادی که بدون دلیل وارائه پیشنهاد تنها مخالفند جداست.

مهندس جلالیان درمورد اعضای شورای اسلامی دوره چهارم انارگفت :تازمانی که فعالیت شورای جدید آغاز نشده اظهارنظر وقضاوت درخصوص آن منطقی بنظر نمیرسد.

جلالیان درپاسخ شناساندن انار ومطرح شدن آن درکشورگفت: یکی از راههای شناساندن انار درکشور را جشن محصول پسته دانست وافزود تمامی ادارات -نهادها ومردم بایستی در این کارکاملا حضور داشته باشند وبا دعوت ازمقامات استان وکشور وپوشش خبری آن ازسوی صداوسیما ودیگر اصحاب رسانه این مهم یعنی شناساندن انار اقدام کرد .

شهرداراناردرپاسخ سوال برداشت آب ازفضای سبزگفت در این زمینه از دفاتر مراجع محترم تقلید کسب دستور شده است واعلام گریده هرگونه برداشت آب خارج از حوزه شهرداری دارای اشکال است .وی گفت این آب مختص فضای سبز شهری است نه درختان پسته .

مهندس جلالیان اهم پروژههای که ازاعتبارات سال 92است راچنین برشمرد:زیباسازی میدان امام حسین (ع)شروع عملیات مجتمع فرهنگی ورزشی وتفریحی دهکده مهتاب(تپه های علی آباد) .وی تاکیدکرد امید است باحضور مسئولین استان درهفته دولت گلنگ این دهکده به زمین زده شود.

شهردارانار اعلام کرد بطورمستمر حق وحقوق کتابخانه از درصد درآمد شهرداری که بایستی پرداخت گردد انجام میپذیرد

جلالیان درپایان گفت:ازاعضای محترم شورای دوره سوم شهر انار مردم نجیب شهرم که نواقص وکاستی ها را تحمل نموده واینجانب رایاری کردهاند تشکر میکنم وافزود هدف اینجانب عمران وآبادی تمام مناطق شهر است که درحد توان مالی شهرداری برآن همت گماشته ودر صورت ادامه افتخارخدمت هدف ما درشهرداری فقط عمران شهری خواهد بود.

 

 

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

تصاویری از تعزیه خوانی عصر عاشورا در بشرحافی انار

مراسم تعزیه عاشورا، عصر سه شنبه (۲۶ تیر ۱۴۰۳) در انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی