شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ | Saturday 19 January 2019

اسامی برندگان جوایز همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان انار اعلام شد

به گزارش ” انارما ” ، اسامی برندگان جوایز همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان انار اعلام شد.

خانم فهیمه رشیدی برنده خودروی پرایدوانت شد و برندگان کمک هزینه سفر به مشهد و…به شرح ذیل است:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع جایزه

۱

حسین مهدی نژاد

۹۱۹—-۵۵۶

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲

محمد پارسا ماندگاری

۶۹۲—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳

ابوالفضل منگلی نسب

۴۹۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۴

هستی کمسفیدی

۱۷۹—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۵

مهدی اسماعیلی

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۶

نگین بهشتی نیا

۱۳۸—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۷

اسدالله ارکیان

۶۳۶—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۸

ابوالفضل شفیعی

۶۳۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۹

محمد باقری نسب

۸۶۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۰

رسول محمودی

۳۹۷—-۴۶۶

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۱

حسین منگلی

۵۹۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۲

فاطمه حاجی قاسمی

۰۹۷—-۰۳۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۳

ابوالفضل رفیعی

۸۷۸—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۴

زهرا السادات صابری

۴۳۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۵

یوسف زینلی

۲۷۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۶

فاطمه زهرا امانی پور

۰۱۶—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۷

حامد شکراللهی

۴۰۹—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۸

زینب رسولی نیا

۲۷۳—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۹

معصومه محمدی

۹۰۰—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۰

حسین شفیعی

۰۷۰—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۱

غلامرضا غلامرضایی

۲۷۴—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۲

سمانه جوزمی

۹۶۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۳

حسین منگلی

۵۹۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۴

مریم کاظمی

۴۲۲—-۳۰۵

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۵

فریبا محمدی پور

۵۶۱—-۳۰۴

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۶

ملیحه زینلی

۱۱۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۷

فاطمه اسماعیلی

۵۳۴—-۳۰۴

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۸

ابوالفضل منگلی

۴۹۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۹

زهرا رفسنجانی

۱۴۱—–۳۰۵

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳۰

حمید آقایی دوست

۴۶۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳۱

زینب سلمانی

۰۶۰—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳۲

سیدعلی صابری

            ۴۹۹—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع جایزه

۱

ابوالفضل فارسی زاده

۴۳۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲

زهرا شکاری

۹۶۶—-۳۱۴

بن خرید لوازم ورزشی

۳

ثنا

 

بن خرید لوازم ورزشی

۴

محمد

۶۰۱—-۰۹۱۳

بن خرید لوازم ورزشی

۵

اعظم رمضانی نسب

۹۵۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۶

کاظم زعیم حسینی

۸۹۳—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۷

رسول جمالی

۶۹۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۸

میرزا علی حسینی پور

۹۹۷—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۹

سید محمد مهدی رضوی

 

بن خرید لوازم ورزشی

۱۰

سوگند طاهر نژاد

۶۱۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۱

غباسعلی امیری فر

۹۱۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۲

قاسم علینژاد

۳۳۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۳

فاطمه عبدلی

۵۹۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۴

محمد زینلیان

۴۰۴—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۵

یوسف زمانی

 

بن خرید لوازم ورزشی

۱۶

کاظم عسکری

۵۸۷—-۳۱۴

بن خرید لوازم ورزشی

۱۷

علی احمدی تهرانی

۴۳۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۸

علیرضا منگلی

۸۹۰—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۹

حجت حلاجی زاده

۸۱۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۰

علیرضا

۲۵۷—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۱

محمد حسین زاده

۸۷۲—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۲

امیر علی رفیع زاده

۴۰۲—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۳

علی جدیدی

۰۶۲—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۴

اکبر افضلی

۷۷۵—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۵

ابوالفضل حسین زاده

۷۴۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۶

مجتبی پیروزیان

۶۲۴—-۴۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۷

زهرا رفیعی

۷۴۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۸

خدیجه غزیززاده چاورچی

۴۳۶—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۹

سید سجاد حیدری

۱۷۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۰

سهیل صالحی

۷۴۹—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۱

ناهید قاسمی

۹۸۵—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۲

افسر مظفری

۹۸۷—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۳

حسین علی محمدی

۶۳۰—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۴

فاطمه احمدی طهرانی

۳۱۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۵

ابوالفضل

۵۰۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۶

نیلوفر زارع

۸۰۶—-۴۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۷

وجیهه محسنی

۹۳۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۸

عارفه علی محمدی

۹۱۴—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۹

امیر علی اکبری اناری

 

بن خرید لوازم ورزشی

۴۰

علی

۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع جایزه

۱

فاطمه بهارستانی

۴۸۷—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۲

عزت طزرجی

۶۴۵—-۳۱۴

بن خرید کتاب

۳

فاطمه باغستانی

۶۷۳—-۴۴۲

بن خرید کتاب

۴

طاها هادوی

 

بن خرید کتاب

۵

حسین هاشمی

۴۹۵—-۳۰۴

بن خرید کتاب

۶

عصمت خانی

۷۸۱—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۷

محمد صالح شاهولی زاده

۵۵۰—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۸

علی افشارپور

۷۷۱—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۹

ساناز فرشادجم

۷۵۱—-۳۰۴

بن خرید کتاب

۱۰

آتنا منگلی کمسفید

۳۳۱—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۱۱

مصطفی داودی شمسی

۴۴۴—-۴۴۲

بن خرید کتاب

۱۲

علی اصغر حسینی پور

۹۰۰—–۵۴۲

آموزش رایگان آموزشگاه ارمغان کوثر

۱۳

فرزانه جعفریان

۵۷۷—-۵۴۲

آموزش رایگان آموزشگاه ارمغان کوثر

 

 

 

 

مطالب مرتبط

 پیام رسان های انارما

 اینستاگرام انارما

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه

تصویر برگزیده

جشن عبادت و بندگی ۲۷۲ دانش آموز دختر در انار

جشن عبادت و بندگی ۲۷۲ نفر ازدانش آموزان پایه سوم دختر شهرستان انار به مناسبت سالروز میلاد حضرت زینب(س) در انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی