جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ | Friday 21 June 2019

اسامی برندگان جوایز همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان انار اعلام شد

به گزارش ” انارما ” ، اسامی برندگان جوایز همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی شهرستان انار اعلام شد.

خانم فهیمه رشیدی برنده خودروی پرایدوانت شد و برندگان کمک هزینه سفر به مشهد و…به شرح ذیل است:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع جایزه

۱

حسین مهدی نژاد

۹۱۹—-۵۵۶

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲

محمد پارسا ماندگاری

۶۹۲—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳

ابوالفضل منگلی نسب

۴۹۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۴

هستی کمسفیدی

۱۷۹—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۵

مهدی اسماعیلی

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۶

نگین بهشتی نیا

۱۳۸—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۷

اسدالله ارکیان

۶۳۶—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۸

ابوالفضل شفیعی

۶۳۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۹

محمد باقری نسب

۸۶۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۰

رسول محمودی

۳۹۷—-۴۶۶

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۱

حسین منگلی

۵۹۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۲

فاطمه حاجی قاسمی

۰۹۷—-۰۳۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۳

ابوالفضل رفیعی

۸۷۸—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۴

زهرا السادات صابری

۴۳۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۵

یوسف زینلی

۲۷۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۶

فاطمه زهرا امانی پور

۰۱۶—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۷

حامد شکراللهی

۴۰۹—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۸

زینب رسولی نیا

۲۷۳—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۱۹

معصومه محمدی

۹۰۰—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۰

حسین شفیعی

۰۷۰—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۱

غلامرضا غلامرضایی

۲۷۴—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۲

سمانه جوزمی

۹۶۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۳

حسین منگلی

۵۹۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۴

مریم کاظمی

۴۲۲—-۳۰۵

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۵

فریبا محمدی پور

۵۶۱—-۳۰۴

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۶

ملیحه زینلی

۱۱۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۷

فاطمه اسماعیلی

۵۳۴—-۳۰۴

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۸

ابوالفضل منگلی

۴۹۷—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۲۹

زهرا رفسنجانی

۱۴۱—–۳۰۵

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳۰

حمید آقایی دوست

۴۶۵—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳۱

زینب سلمانی

۰۶۰—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

۳۲

سیدعلی صابری

            ۴۹۹—-۵۴۲

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع جایزه

۱

ابوالفضل فارسی زاده

۴۳۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲

زهرا شکاری

۹۶۶—-۳۱۴

بن خرید لوازم ورزشی

۳

ثنا

 

بن خرید لوازم ورزشی

۴

محمد

۶۰۱—-۰۹۱۳

بن خرید لوازم ورزشی

۵

اعظم رمضانی نسب

۹۵۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۶

کاظم زعیم حسینی

۸۹۳—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۷

رسول جمالی

۶۹۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۸

میرزا علی حسینی پور

۹۹۷—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۹

سید محمد مهدی رضوی

 

بن خرید لوازم ورزشی

۱۰

سوگند طاهر نژاد

۶۱۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۱

غباسعلی امیری فر

۹۱۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۲

قاسم علینژاد

۳۳۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۳

فاطمه عبدلی

۵۹۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۴

محمد زینلیان

۴۰۴—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۵

یوسف زمانی

 

بن خرید لوازم ورزشی

۱۶

کاظم عسکری

۵۸۷—-۳۱۴

بن خرید لوازم ورزشی

۱۷

علی احمدی تهرانی

۴۳۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۸

علیرضا منگلی

۸۹۰—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۱۹

حجت حلاجی زاده

۸۱۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۰

علیرضا

۲۵۷—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۱

محمد حسین زاده

۸۷۲—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۲

امیر علی رفیع زاده

۴۰۲—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۳

علی جدیدی

۰۶۲—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۴

اکبر افضلی

۷۷۵—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۵

ابوالفضل حسین زاده

۷۴۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۶

مجتبی پیروزیان

۶۲۴—-۴۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۷

زهرا رفیعی

۷۴۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۸

خدیجه غزیززاده چاورچی

۴۳۶—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۲۹

سید سجاد حیدری

۱۷۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۰

سهیل صالحی

۷۴۹—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۱

ناهید قاسمی

۹۸۵—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۲

افسر مظفری

۹۸۷—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۳

حسین علی محمدی

۶۳۰—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۴

فاطمه احمدی طهرانی

۳۱۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۵

ابوالفضل

۵۰۱—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۶

نیلوفر زارع

۸۰۶—-۴۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۷

وجیهه محسنی

۹۳۸—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۸

عارفه علی محمدی

۹۱۴—-۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

۳۹

امیر علی اکبری اناری

 

بن خرید لوازم ورزشی

۴۰

علی

۵۴۲

بن خرید لوازم ورزشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کد ملی

نوع جایزه

۱

فاطمه بهارستانی

۴۸۷—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۲

عزت طزرجی

۶۴۵—-۳۱۴

بن خرید کتاب

۳

فاطمه باغستانی

۶۷۳—-۴۴۲

بن خرید کتاب

۴

طاها هادوی

 

بن خرید کتاب

۵

حسین هاشمی

۴۹۵—-۳۰۴

بن خرید کتاب

۶

عصمت خانی

۷۸۱—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۷

محمد صالح شاهولی زاده

۵۵۰—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۸

علی افشارپور

۷۷۱—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۹

ساناز فرشادجم

۷۵۱—-۳۰۴

بن خرید کتاب

۱۰

آتنا منگلی کمسفید

۳۳۱—-۵۴۲

بن خرید کتاب

۱۱

مصطفی داودی شمسی

۴۴۴—-۴۴۲

بن خرید کتاب

۱۲

علی اصغر حسینی پور

۹۰۰—–۵۴۲

آموزش رایگان آموزشگاه ارمغان کوثر

۱۳

فرزانه جعفریان

۵۷۷—-۵۴۲

آموزش رایگان آموزشگاه ارمغان کوثر

 

 

 

 

 پیام رسان های انارما

 اینستاگرام انارما

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه

تصویر برگزیده

اجرای ورزش باستانی زورخانه ای در انار با حضور پهلوان رشیدزاده قهرمان جهان

تصاویری از اجرای ورزش باستانی زورخانه ای در زورخانه قائم آل محمد(ص) مسجد زیبنبیه انار ...

یادداشت های خصوصی