چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | Wednesday 8 February 2023

روز گذشته چهار انتصاب جدید در این هیئت فوتبال شهرستان انارانجام شد

به گزارش #انارما به نقل از هیئت فوتبال شهرستان انار ؛ روز گذشته ۲۷شهریورماه۱۴۰۱ چهار انتصاب جدید در این هیئت انجام شد.

📍در این انتصابات از سوی مهدی احمدی رئیس هیئت فوتبال شهرستان، عباس اسماعیلی بعنوان دبیر هیئت فوتبال شهرستان ، سعید اکبری به عنوان رئیس کمیته انضباطی شهرستان، جواد حسینی نوه به عنوان مسئول کمیته فوتسال شهرستان و محمدرضا منتظری به عنوان مسئول کمیته فوتبال ساحلی شهرستان انار منصوب شدند.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

بیش از ۱۲۰۰نفر در شهرستان انار معتکف شدند

در شهرستان انار بیش از ۱۲۰۰ نفر در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که از این مجموع ۹۰۰ نفر خواهر و ۳۰۰ نفر برادران هستند. ...

یادداشت های خصوصی