سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ | Tuesday 16 April 2024

یکی از آسیب هایی که معمولا در جراحات وارده در اثر تصادفات رانندگی، نزاع ها و اختلافات رخ می دهد منجر به تغییر رنگ پوست بدن انسان می شود. قانون گذار به تبعیت از فقه اسلامی تغییر رنگ را بر اساس شدت و ضعف به سه دسته سیاه شدگی، کبودی و سرخ شدگی تقسیم نموده است.

یکی از آسیب هایی که معمولا در جراحات وارده در اثر تصادفات رانندگی، نزاع ها و اختلافات رخ می دهد منجر به تغییر رنگ پوست بدن انسان می شود. قانون گذار به تبعیت از فقه اسلامی تغییر رنگ را بر اساس شدت و ضعف به سه دسته سیاه شدگی، کبودی و سرخ شدگی تقسیم نموده است.

از طرف دیگر میزان دیه تغییر رنگ در صورت متفاوت از سایر اعضای بدن است که این موضوع به جهت اهمیت تغییر رنگ صورت نسبت به سایر اعضای بدن است که بیشتر منفعت زیبایی را دستخوش تغییر قرار می دهد. در نگاه عامیانه نیز معمولا سیاه شدگی پوست بالاتر از کبودی و سرخ شدگی است.

به هر ترتیب برای تشخیص نوع تغییر رنگ، نظریه پزشکی قانونی است که ملاک عمل مقام قضایی در تصمیم گیری و صدور رای خواهد بود. علی ای حال میزان دیات تغییر رنگ به موجب ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به این شرح است؛

سیاه شدن پوست صورت شش هزارم دیه کامل که بر مبنای نرخ دیه سال ۱۴۰۲ پنج میلیون و چهارصد هزار تومان است، کبودی پوست صورت سه هزارم دیه کامل که بر مبنای نرخ دیه سال ۱۴۰۲ دو میلیون و هفتصد هزار تومان است، سرخ شدگی پوست یک و نیم هزارم دیه کامل که بر مبنای نرخ دیه سال ۱۴۰۲ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان است.

دیه تغییر رنگ پوست سایر اعضای بدن مثل دست و پا و … نیز این گونه محاسبه می شود که سیاه شدگی سه هزارم دیه کامل که بر مبنای نرخ دیه سال ۱۴۰۲ دو میلیون و هفتصد هزار تومان، کبودی یک و نیم هزارم دیه کامل که بر مبنای نرخ دیه سال ۱۴۰۲ یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان و سرخ شدگی هفتاد و پنج ده هزارم دیه کامل که بر مبنای نرخ دیه سال ۱۴۰۲ ششصد و هفتاد و پنج هزار تومان است.

در خصوص تغییر رنگ پوست سر نیز قانون گذار ارش تعیین نموده است که میزان ارش بر مبنای تصمیم گیری و معاینات پزشکی قانونی خواهد بود.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۳در شهرستان انار

برنامه تحویل سال در شهرستان انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی