پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ | Thursday 18 April 2024

براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ، همه پروانه کسب ها باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و از سال ۱۴۰۳ کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.

به گزارش پایگاه خبری انارما؛ اتاق اصناف شهرستان اناراعلام کرد : براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها ، همه پروانه کسب ها باید تا پایان سال ۱۴۰۲ مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند و از سال ۱۴۰۳ کسب وکارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می شوند.

لذا برای گرفتن شناسه یکتا برای پروانه کسب های قدیمی فقط با ورود سه کد ( شماره سریال کارت ملی،شناسه/کد مجوز وکدپستی محل کسب)دردرگاه ملی مجوزها mojavez.irرایگان وغیر حضوری مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا)دریافت کنید.

درصورت عدم دریافت کد یکتا از ابتدای سال۱۴۰۳ پروانه کسب شما فاقد اعتبار وارزش قانونی است و جهت اطلاعات بیشتر باشماره ۳۴۳۸۷۳۱۰ تماس بگیرید.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

ویژه برنامه تحویل سال ۱۴۰۳در شهرستان انار

برنامه تحویل سال در شهرستان انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی