جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ | Friday 19 July 2024

همان طور که قبلا گفته شد، تحقق ارث برای وراث متوفی منوط به تحقق شرایط و فقدان موانعی خواهد بود. در خصوص شرایط تحقق ارث در نوشتار قبلی توضیحات لازم ارائه گردید که اجمالا باید گفت متوفی به موت حقیقی یا فرضی از دنیا رفته باشد و وراث او حین فوت متوفی زنده باشند. اما […]

همان طور که قبلا گفته شد، تحقق ارث برای وراث متوفی منوط به تحقق شرایط و فقدان موانعی خواهد بود. در خصوص شرایط تحقق ارث در نوشتار قبلی توضیحات لازم ارائه گردید که اجمالا باید گفت متوفی به موت حقیقی یا فرضی از دنیا رفته باشد و وراث او حین فوت متوفی زنده باشند. اما در خصوص موانع، قانون مدنی به ۴ مانع مهم ارث اشاره داشته است؛ قتل عمدی، کفر، لعان و زنا.

۱-قتل عمدی؛ اگر وراث، مورث خود را به نحو عمدی به قتل برساند، از وی ارث نمی برد و در این خصوص مباشرت یا تسبیب وی اهمیتی نخواهد داشت؛ به عنوان مثال تصور کنید الف مستقیما با ضربات چاقو پدر خود را به قتل می رساند و یا ممکن است دستور قتل پدر خود را به دیگری بدهد، در هر یک از دو فرض پیش گفته، الف از پدرش ارث نمی برد؛ چرا که او به شکل عمدی موجب قتل مورث خود شده است. بنابراین اگر کسی در اثر تصادف و به نحو غیرعمدی موجب قتل مورث خود شود، مانع ارث نبوده و از متوفی ارث می برد.

۲- کفر؛ مطابق با قواعد مسلم فقهی و مقررات موجود قانون مدنی، کافر از مسلمان ارث نمی برد. به عنوان مثال تصور کنید الف دو فرزند پسر دارد که یکی از آن ها مسلمان و دیگری کافر است. در ابن فرض پس از فوت الف، صرفا پسر مسلمان او از وی ارث می برد و سهمی به وارث‌کافر نمی رسد.

۳-لعان؛ لعان وضعیتی است که در آن با تشریفات خاصی شوهر با سوگندهای پیاپی به زن خود نسبت زنا دهد و در انتها نیز زن این فرایند را نسبت به شوهر تکرار کند و در انتها تفریق و جدایی حاصل می شود. پس از لعان نه تنها زن و‌شوهر بر هم حرام ابدی می شوند بلکه در صورت فوت یکی، دیگری از وی ارث نمی برد.

۴- زنا؛ از بدیهی ترین موضوعات ارث آن است که ارث به نسب شرعی حاصل می شود؛ بنابراین فرزند متولد از زنا و نسب نامشروع از پدر و مادرش ارث نمی برد.

بنابراین در صورتی که یکی از موانع ارث موجود باشد، وراث از ارث محروم می شود و امکان وراثت وجود نخواهد داشت.

(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار)

مهدی مظفری اناری-پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

تصاویری از تعزیه خوانی عصر عاشورا در بشرحافی انار

مراسم تعزیه عاشورا، عصر سه شنبه (۲۶ تیر ۱۴۰۳) در انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی