چندخط بی پرده بررسی کنیم:

آسیب های عزاداری در شهرستان انار

با توجه به آغاز ایام سوگواره ماه محرم که هر ساله شور و شعف خاصی به شهرستان  ولایتمدار  انار میدهد تصمیم گرفتیم در چند خط نقدی بی پرده  از آسیب های عزاداری در شهر انار که متاسفانه در سال های اخیر رسوخ پیدا کرده داشته باشیم: بیش از بررسی لازم است یادآور شویم که هدف […]