سازدمام و سنج سبکی زیبا در عزاداری

تشییع جنازه نمادین امام حسن مجتبی(ع) به روایت دوربین انارما

به گزارش انارما، شب گذشته و در شام غریبان شهادت کریم اهلبیت ، مراسم تشییع جنازه نمادین  امام حسن مجتبی(ع) از جوار حرم شهید گمنام با اجرای  هیئت عزاداری  از نوق که ساز دمام و سنج می نواختند و عزاداری می کردند  برگزار شد و به حسینیه امام حسن مجتبی(ع) صدرآباد ختم شد. در حسینیه […]