گفت و گوی انارما با فاطمه عنایتی رتبه 67کنکور:

حمایت های عاطفی والدینم نقش بسیار موثری در موفقیتم داشته اند/در ایام مطالعه برای کنکور تلفن همراه نداشتم

یکی از سه دختر اناری که موفق به کسب رتبه کنکور زیر ۱۰۰شده اند فاطمه عنایتی با کسب رتبه ۶۷کنکور تجربی می باشد…