جلوه های حضور مردم روزه دار شهر انار در راهپیمایی روز جهانی قدس

شرکت کنندگان روزه دار اناری باحضور گسترده در این روز حماسی و سردادن فریاد مرگ برآمریکا حمایت های خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.