اهدای ۷۰میلیون تومان برای ایجاد پایگاه جاده ای اورژانس ۱۱۵ در مسیر انار – شهربابک

ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ بین جاده‌ای امام حسین(ع) که در ابتدای جاده انار-شهربابک قرار دارد، به ارزش ۷۰ میلیون تومان به امضاء رسید.