گزارش تصویری/بارش برف در شهرستان انار

شکر خداوند بزرگ که سفره رحمتش را با شکوه تمام بر سر مردم انار گسترانید