شعاری که هرگز محقق نشد!!!

بانکداری بدون ربا شعاری بود که هرگز در جامعه محقق نشد و از طرفی در ایران برخلاف سایر کشورها دولت و بانک‌ها رقیب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران هستند.