دستگاه خودپرداز نصب کردند اما یک شبه تعطیل

بعد از تعطیلی شعب بانک صادرات در بیاض و ساقی این بار شعبه دوم بانک صادرات انار تعطیل شد

این روز ها خبر های مهمی از بانک صادرات در شهرستان انار به گوش می رسد. یک روزشعبه بانک صادرات بیاض تعطیل میشود ،روز دیگر باجه بانک صادرات ساقی و حالا نوبت به تعطیلی شعبه دوم بانک صادرات در شهر انار رسیده است. به گزارش انارما،  صبح یکشنبه ۷دی ماه، شعبه دوم بانک صادرات واقع […]