مسئولین پیگیر این موضوع باشند زودتر از ساخت بیمارستان به نتیجه میرسند

پیگیری ساخت کلینیک تامین اجتماعی در انار +عکس

به گزارش انارما، موضوعی که تا کنون در  انار کمتر  به آن اشاره شده است پیگیری ساخت کلینیک تخصصی بهداشتی و درمانی تامین اجتماعی در شهرستان انار است موضوعی که با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد با پیگیری مسئولین شهرستان زودتر از ساخت بیمارستان در انار که حکایت خاص خود را دارد و […]