هدف دشمن از حمله به ایران برهم زدن خاکریز اصلی مبارزه با تروریزم است

امام جمعه شهرستان انار گفت: بعد از موفقیت های چشمگیر مقاومت عراق و سوریه و شکستهای پی در پی تروریست‌ها، رئیس جمهور آمریکا به عربستان و اسرائیل سفر کرد که نتیجه ی این سفر این بود امنیت ایران را که تکیه گاه ملت های مظلوم و ستمدیده و خاکریز اصلی است مبارزه با تروریزم است را به هم بزند.