در شهرستان انار به سرپرستان خانوار (زن) دارای مشاغل خانگی تسهیلات تعلق میگیرد

با تعلق گرفتن تسهیلات مهر امام رضا ۵کارگاه جدید در انار راه اندازی میشود

  به گزارش انارما، جلسه ای باحضور فرماندار انار وسرپرست صندوق مهر امام رضا (ع)شعبه انار و معاون برنامه ریزی فرمانداری تسهیلات اعطایی به متقاضیان طرح های اشتغالزایی توجیه دار در شهرستان انار بررسی و تصمیم گیری شد. در این جلسه تصویب گردید،کسانیکه سرپرست خانوار(کارآفرینان زن) که دارای مشاغل خانگی و خویش فرما می باشند […]