حرکت نمادین سوارکاران اناری به سمت تپه های شهدا

دیروز جمعه ۲۸خرداد ماه ،تپه های شهدای انار (تپه های علی آباد) میزبان جمعی از سوارکاران اناری پرانرژی بود که از میدان ولی عصر به سمت این مکان با هدف ترویج آرمانها و ارزشهای شهدا حرکت کردند.