دیرثبتی جریمه در پی خواهد داشت

اطلاعیه ثبت احوال شهرستان انار در خصوص ثبت وقایع حیاتی

به گزارش انارما، اداره ثبت احوال شهرستان انار در خصوص ثبت وقایع حیاتی اطلاعیه ای به شرح ذیل منتیشر کرده است: به اطلاع عموم شهروندان گرامی میرساند به لحاظ اهمیت ثبت وقایع ولادت و وفات در مهلت های قانونی و تاثیر آمار وقایع حیاتی در برنامه ریزی کشور ، مهلت ثبت ولادت و صدور شناسنامه […]