دکتر حکیمه گنجی اناری:امکانات بهداشتی فعلی درخور مردم انار نیست

روزانه بین ۳تا۴ زایمان و در هفته بیش از ۲۰۰ویزیت بیمار در کلینیک انار انجام میشود

در این جلسه خانم دکتر گنجی گفت:در حال حاضر روزانه بین ۳تا۴زایمان  و در هفته بیش از ۲۰۰ ویزیت بیمار در کلینیک انار  صورت میگیرد. وی افزود:البته شرایط فعلی و وضعیت ساختمان و امکانات شبکه بهداشت و کلینیک انار ، مناسب و درخور مردم انار نیست و امیدوارم که مسئولین انار همت کنند تا مشکلات […]