تلاش برای آغاز بکار مجدد زیرگذرگلشن از اوایل مهرماه/ افتتاح زیرگذر در دهه فجر

عضو شورای گلشن در خصوص وضعیت پیشرفت پروژه زیر گذر گفت:درصورت تخصیص بودجه سال ۹۵ این پروژه از اوایل مهرماه شروع به کار و در دهه فجرسال۹۵ به بهره برداری می رسد…