فرماندار انار:پلیس شهرستان در زمینه برقراری امنیت تاکنون نمره قبولی گرفته است

خواسته های سرهنگ نصیری از هیئات مذهبی در زمان عزاداری

به گزارش انارما، در  گردهمایی  هیئان مذهبی شهرستان سرهنگ نصیری جانشین فرمانده انتظامی شهرستان در خصوص مسائل امنیتی و نقش پلیس در ایام محرم گفت:ما  هم جزوی از مردم هستبم و هدف اول ما اینست که نظم و آرامش را برقرار کنیم تا مردم در آرامش کامل عزاداری کنند . نصیری ضمن اشاره به دستورالعملی […]