یادی از فتنه ۸۸ و حماسه ۹ دی با زبان شعر

به مناسبت حماسه نهم دی ماه ۱۳۸۸ و ساکتین فتنه بال پرواز گشایید که پرها باقی است بعد از این باز سفر، باز سفرها باقی است پشت بت‌ها نشود راست پس از ابراهیم بت شکن رفت ولی باز تبرها باقی است گفت فرزانه‌ای، امروزِ شما عاشوراست جبهه باقی است، شمشیر و سپرها باقی است جنگ […]