پیگیری دوموضوع در جلسه شورای شهر انار :

نظر اعضای شورای شهر و شهردار در خصوص طرح پل کمربندی انار/طرح نهایی انتهای خیابان ابوذرغفاری

به گزارش انارما، دوشنبه شب ۱۰آذرماه جلسه شورای شهر انار با حضور تمامی اعضا و شهردار برگزار شد. در این جلسه در خصوص نامه های مربوطه به حوزه شورا و شهرداری تصمیماتی اتخاذ شد در پایان این جلسه اعضای شورا در خصوص سوال خبرنگار انارما مبنی بر اینکه نظر اعضا در خصوص طرح پل کمربندی […]