بزرگداشت سالروز قیام ملی نهم دی ماه در انار/ تصاویر

مردم انار بار دیگر ثابت کردند که همیشه در صحنه حمایت از ولایت فقیه هستند و تا آخرین قطره خون پشتیبان ولایت خواهند بود.