مرحوم امین هفته آینده در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار به خاک سپرده میشود

بنابر اعلام نزدیکان مرحوم امین ، با توجه به فاصله مکانی اقوام نزدیک مرحوم امین از شهرستان انار و طول کشیدن عزیمت آنها به شهر انار برای شرکت در مراسم تشییع ، تا روز شنبه هفته آینده…