بررسی طرح احداث کارخانه تولید فروآلیاژ در شهرستان انار

رئیس دانشگاه آزاد انار گفت:این کارخانه ظرفیت بکارگیری مستقیم ۶۰ نفر را داراست و دانشگاه آزاد اسلامی ۳۵ درصد از سرمایه اولیه آن را فراهم خواهد کرد.