مستند(اینجا انار )از شبکه کرمان پنج شنبه شب پخش شد/باز پخش شنبه عصر ساعت16:15دقیقه+تصاویر

تصاویری از مستند (اینجاانار)که از شبکه کرمان پخش شد: