ماجرای موروثی شدن یک شبه این خیریه

راز سر به مهر موسسه خیریه مولی الموحدین/ فرار مرعشی از شفافیت مالی در این موسسه

به گزارش انارمابه نقل از راه دانا، طی هفته های گذشته، سخنان روحانی در همایش کشوری مبارزه با فساد بازتاب گسترده ای داشته است و پس از مرقومه رهبری برای این همایش، بسیاری به دنبال اثبات فساد در قسمت‌های مختلف سخنرانی های زیادی را انجام داده اند. موسسه مولی الموحدین یک موسسه خیریه بود که با […]