نامه تکان دهنده دختر بچه روستایی به گروه جهادی؛

ما “خامنه‌ای” را دوست داریم؛ ما خانه نداریم…

«خبرگزاری دانشجو»،‌ کلا از این جور اتفاق ها خیلی در اردوهای جهادی می افتد. نامه هایی که بچه ها می نویسند، درد دل هایی که مادر ها دارند،‌بغضی که می توانی رد آن را در نگاه سنگین پدرها ببینی…   بچه های جهادی دل‌شان صندوقچه این جور حرف هاست. حرف های دلی. حرفهایی که مالِ […]