امتیاز گرفتن هسته‌ای از دشمن بعد از غنی‌سازی ۲۰درصد حاصل شد/مراقب ترس و انهزام درونی خود باشید

حمله به مبانی و نهادهای انقلاب از جمله سپاه پاسداران، شورای نگهبان، جوانان حزب‌اللهی و روحانیون انقلابی را از جمله روش‌های جاری بیگانگان خواندند و تأکید کردند: هدف اصلی دشمنان در این مرحله از جنگ نرم، زمینه‌سازی برای تهی شدن نظام از عناصر درونی قدرت است.