به همت کمیسیون بانوان شهرستان انار:

برگزاری همایش پیاده روی بانوان عاشورایی شهرستان انار

۲۴آبانماه جلسه ای  با حضور اعضای شورای ورزش ،کمیسیون بانوان و مسئولین مربوطه شهرستان در خصوص برگزاری همایش پیاده روی بانوان برگزار گردید. فرماندار انار در ابتدای این جلسه با بیان موضوع جلسه گفت: به همت کمیسیون بانوان فرمانداری در نظر داریم باهمکاری ادارات همایش پیاده روی بانوان عاشورایی شهرستان انار را برگزار نمائیم که […]