? ساخت تله فیلم “به وقت شکوفه های انار”

تله فیلم به وقت شکوفه های انار به نویسندگی بهناز حسینی نوه برای یکی از شبکه های سیما ساخته می شود.