آشنا دست بردار نیست/ کینه توزی از گاندو ادامه دارد

‏مشاور رئیس جمهور نوشته است: جاسوسان واقعی در لباس انقلابیون دوآتشه در مراکز حساس دفاعی و امنیتی رخنه می‌کنند نه در بیابان‌ها و روزنامه‌ها.