گزارش تصویری:

عزاداری روز سوم محرم در امامزاده محمدصالح(ع)