چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | Wednesday 4 August 2021

با دوربین انارما از برخی همشهریان اناری در خصوص واکاوی تاثیرات فضای مجازی در زندگی و کار پرسیدیم و اینگونه پاسخ دادند

با دوربین انارما از برخی همشهریان اناری در خصوص واکاوی تاثیرات فضای مجازی در زندگی و کار پرسیدیم و اینگونه پاسخ دادند:

 

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه

تصویر برگزیده

یادداشت های خصوصی