چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱ | Wednesday 25 May 2022

پروانه حفر چاه به جای قنات امیدآباد باتوجه به تفاسیر گویا باهمه حاشیه‌ها درمسیر اجرایی شدن قرار گرفته است و اتفاقی که به تعبیر کارشناسان تیشه به ریشه منابع آب دشت انارخواهد زد.

به گزارش انارما ؛پروانه حفر چاه به جای قنات امیدآباد باتوجه به تفاسیر گویا باهمه حاشیه‌ها درمسیر اجرایی شدن قرار گرفته است و اتفاقی که به تعبیر کارشناسان تیشه به ریشه منابع آب دشت انارخواهد زد.

علی کاردوست مدیر امور منابع آب شهرستان انار در گفت و گو با خبرنگار #انارما عنوان کرد: این بحث با یک قاعده وقانونی همراه است و اینگونه نیست که به هرچاهی مجوز داده شود، بلکه سنوات چاه واستفاده از آن برای کشاورزی نیز باید محرزشود.

مدیر امور منابع آب شهرستان با تاکید بر اینکه سازمان آب منطقه‌ای در خصوص اجرای این قانون حتما براین چاه‌ مدیریت خود را اعمال خواهد کرد، افزود: شورای حفاظت این تصمیم را براساس یک قاعده ودستورالعمل خاص اتخاذ کرده است و قرار است بررسی این چاه توسط امور اراضی ،منابع طبیعی شهرستان و آب منطقه‌ای انجام ونتایج بررسی شود اما رأی دیوان به الزام شرکت متبوع جهت صدور مجوز حفر چاه به جای قنات مذکور صادر گردیده است.

انتهای پیام/

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

ویدئویی از برگزاری اجتماع «سلام فرمانده» در انار

اجتماع بزرگ «سلام فر مانده» با حضور صدها نفر از نونهالان و نوجوانان شهرستان انار و منطقه نوق برگزار شد. ...

یادداشت های خصوصی