چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | Wednesday 17 August 2022

یکی از شهروندان با ارسال تصویری از سوسک در نان کماچ خواستار نظارت بیشتر ماموران بهداشت شهرستان بر روند فعالیت نانوایی هاشد.

به گزارش انارما؛ خبرهایی از این دست خیلی به گوشمان خورده است که بخاطر سهل انگاری نانوا یا دیگر پرسنل،حشره های عجیب و غریبی داخل غذاها و نان های تافتون جا خوش کرده اند.وقتی چنین مواردی در هر صنفی مخصوصآ نانوایی ها پیش می آید مردم اعتراض و عکس العمل خود را به نحوی به گوش مسئولان می رسانند.

یکی از شهروندان با ارسال تصویری از سوسک در نان کماچ خواستار نظارت بیشتر ماموران بهداشت شهرستان بر روند فعالیت نانوایی های انار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

همایش شیرخوارگان حسینی در انار

همایش جهانی شیرخوارگان حسینی امسال بیش از صدها مادر و فرزند در امامزاده محمدصالح(ع) برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی